List All Covers Of Duo Hodina-Reiser

#TitleLabelCover
1I waß a klans Wirtshaus weit draußt in Ottakring/bEMI Columbia 2E 006-33 089
2Der Zigeuner/Der ZigeunerEMI Columbia 2E 006-33 066
3I liassert Kirschen wachsn für di ohne Kern/AbschiedEMI Columbia 2E 006-33 122
List of All ArtistsHome